Terapia poznawczo – behawioralna

Bycie nastolatkiem to czas, kiedy kształtuje się własne „ja”. Po drodze mogą jednak wystąpić trudności, z którymi Twoje dziecko, może sobie nie radzić.

Spotkania z psychologiem / terapeutą mogą być sposobem na radzenie sobie z trudnościami oraz okazją do spotkania świata rodziców ze światem nastolatka w atmosferze szacunku i uważności na potrzeby obu stron.

Specjalizujemy się w pracy z młodzieżą nad zaburzeniami zachowania, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, stresem, niską samooceną.

Chcesz pomóc swojemu dziecku? Skontaktuj się z nami.

Zamów usługę terapia poznawczo – behawioralna!

Usługa jest dla Twojego dziecka jeżeli:

 • ma trudności w nawiązywaniu relacji z kolegami,
 • przejawia zachowania buntownicze i niechęć do nauki,
 • cierpi z powodu nadmiernej nieśmiałości,
 • jest w trakcie dużej zmiany (np. zmiana szkoły),
 • odczuwa lęk przed szkołą i egzaminami,
 • odczuwa lęk podczas wystąpień publicznych,
 • odczuwa lęk przed byciem w centrum uwagi innych osób,
 • ma niskie poczucie własnej wartości,
 • ma obniżony nastrój,
 • odczuwa częstszą niż zwykle irytację i złość,
 • ma trudność z koncentracją i pamięcią.

W ramach usługi oferujemy:

 • krótkoterminowy proces współpracy,
 • diagnoza psychologiczna,
 • udzielenie wsparcia psychologicznego, którego celem jest zmiana zachowania, myślenia czy odczuwania określonych sytuacji,

Jak wygląda realizacja usługi?

 • kontaktujesz się z nami, w celu umówienia terminu,
 • na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców z nastolatkiem,
 • pierwsze konsultacje składają się wstępny wywiad, określenie problemu, celu diagnozy i spodziewanych rezultatów, postawienie hipotez na temat głębokości i typu trudności, wybór metod diagnostycznych, badanie i opracowanie wyników, końcowy opis i przekazanie wyników,
 • dla zachowania optymalnych warunków leczenia, terapeuta jest zobowiązany do zachowania poufności wobec klienta, aby nastolatek mógł mieć bezpieczną przestrzeń do pracy nad swoimi trudnościami. Z tego powodu nie możemy udzielać informacji związanych z treścią spotkań. Wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Nie wykluczamy jednak możliwości spotkania z rodzicami i przekazania im informacji dotyczących przebiegu spotkań. Jest to jednak uzgadniane i omawiane z nastolatkiem i rodzicami indywidualnie. Celem takiego spotkanie nie jest jednak omawianie treści spotkań lecz rozmowa pomiędzy dzieckiem, rodzicem i terapeutą na temat ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania dziecka.