Terapia poznawczo – behawioralna

Każdy z nas w ciągu całego życia doświadcza różnych trudności. Swoje problemy zostawiamy dla siebie lub dzielimy się z nimi z najbliższymi, którzy często lubią nam doradzać i decydować o tym, co i jak powinniśmy zrobić. W życiu zawodowym doświadczamy wielu stresujących sytuacji, z którymi nie wiemy jak sobie poradzić.

Brzmi znajomo?

Specjalizuję się w pracy ze stresem, lękami, depresją, niską samooceną, wypaleniem zawodowym, mobbingiem, uzależnieniem.

Jeżeli chcesz skorzystać ze wsparcia specjalisty, zamów usługę.

Zamów usługę terapia poznawczo – behawioralna!

Usługa jest dla Ciebie jeżeli:

 • odczuwasz różnego rodzaju trudności w pracy i potrzebujesz pomocy w ich rozpoznaniu,
 • doświadczasz cierpienia wynikającego z utraty pracy,
 • odczuwasz lęk przed egzaminem (np. przed maturą, egzaminami na studiach czy egzaminem na prawo jazdy),
 • odczuwasz lęk podczas wystąpień publicznych,
 • odczuwasz lęk przed przebywaniem w zamkniętej lub otwartej przestrzeni,
 • odczuwasz lęk przed przebywaniem w miejscach, gdzie jest dużo ludzi,
 • odczuwasz lęk przed lataniem,
 • przeżywasz silny stres w pracy,
 • masz niskie poczucie własnej wartości,
 • odczuwasz obniżony nastrój, smutek, niechęć, uczucie pustki,
 • towarzyszy Ci obwinianie siebie oraz poczucie winy,
 • odczuwasz częstszą niż zwykle irytację i złość,
 • masz trudność z koncentracją i pamięcią,
 • odczuwasz obsesyjną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania pracy kosztem innych czynności, również rodziny, snu i odpoczynku.

W ramach usługi oferujemy:

 • krótkoterminowy proces współpracy,
 • diagnozę psychologiczną,
 • określenie problemu i wskazanie kierunków pomocy,
 • udzielenie wsparcia psychologicznego, którego celem jest zmiana Twojego zachowania, myślenia czy odczuwania określonych sytuacji,
 • pogłębienie zrozumienia siebie oraz wzrost samoakceptacji i satysfakcji z własnego życia oraz z relacji z innymi ludźmi,
 • naukę technik i narzędzi, które pozwolą Ci rozpoznawać oraz skutecznie radzić sobie z problemami,

Jak wygląda realizacja usługi?

 • skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, 
 • pierwsze konsultacje składają się na wstępny wywiad, określenie problemu, ustalenie celu diagnozy i spodziewanych rezultatów, postawienie hipotez na temat głębokości i typu trudności, wybór metod diagnostycznych, badanie i opracowanie wyników, końcowy opis i przekazanie wyników,
 • wszystkie informacje udzielane psychologowi są objęte tajemnicą zawodową, oznacza to, że bez Twojej zgody psycholog nie ma prawa nikomu udostępniać informacji, jakie przekażesz mu w trakcie spotkania, ani nawet informować o tym, że takie spotkanie się odbyło.