W skład pakietu wchodzi:

  • Konsultacja Kariery (3 godziny)
  • Przygotowanie CV i Listu Motywacyjnego
  • Tłumaczenie CV i Listu Motywacyjnego
  • Opracowanie profilu LinkedIn
  • Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej