• indywidualne konsultacje dostosowane do wieku Twojego dziecka,
  • pomoc w poznaniu samego siebie, zainteresowań i talentów (diagnoza na podstawie psychologicznych testów predyspozycji),
  • rozpoznanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
  • określenie potencjału zawodowego,
  • zapoznanie z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną,
  • stworzenie profilu edukacyjno – zawodowego,
  • informowanie rodziców i młodzieży o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.