POLITYKA COOKIE

Poniższe zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na wszystkich urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, które umożliwiają  realizację usług przez Użytkownika świadczonych drogą elektroniczną przez Atelier Kariery Aleksandra Bończewska.

1. Słownik pojęć

a) Administrator / Atelier Kariery – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel serwisu atelierkariery.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Cookies – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach Użytkownika, korzystającego ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane przez Administratora, świadczącego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

d) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, która pod przewodnictwem Administratora prowadzi portal internetowy, działający w domenie atelierkariery.com.